Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn

(10 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-95

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-95

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-95 Mã hàng: QCX2/LE1-95 Động cơ(KW): 30kW Dòng chỉnh định(A): 55-70A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-80

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-80

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-80 Mã hàng: QCX2/LE1-80 Động cơ(KW): 22kW Dòng chỉnh định(A): 37-50A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-65

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-65

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-65 Mã hàng: QCX2/LE1-65 Động cơ(KW): 18,5kW Dòng chỉnh định(A): 30-40A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-50

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-50

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-50 Mã hàng: QCX2/LE1-50 Động cơ(KW): 15kW Dòng chỉnh định(A): 23-32A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-40

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-40

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-40 Mã hàng: QCX2/LE1-40 Động cơ(KW): 11kW Dòng chỉnh định(A): 17-25A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-32

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-32

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-32 Mã hàng: QCX2/LE1-32 Động cơ(KW): 7,5kW Dòng chỉnh định(A): 12-18A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-25

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-25

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-25 Mã hàng: QCX2/LE1-25 Động cơ(KW): 5,5kW Dòng chỉnh định(A): 9-13A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-18

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-18

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-18 Mã hàng: QCX2/LE1-18 Động cơ(KW): 4kW Dòng chỉnh định(A): 7-10A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-12

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-12

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-12 Mã hàng: QCX2/LE1-12 Động cơ(KW): 2,2kW Dòng chỉnh định(A): 4-6A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-09

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn - Model QCX2/LE1-09

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Bộ khởi động trực tiếp động cơ lắp sẵn QCX2/LE1-09 Mã hàng: QCX2/LE1-09 Động cơ(KW): 1,5kW Dòng chỉnh định(A): 2.5-4A Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu