Contactor loại CJX2-F

(10 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F800 3P 800A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F800 3P 800A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F800 3P 800A Mã hàng: CJX2-F800 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F630 3P 630A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F630 3P 630A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F630 3P 630A Mã hàng: CJX2-F630 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F500 3P 500A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F500 3P 500A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F500 3P 500A Mã hàng: CJX2-F500 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F400 3P 400A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F400 3P 400A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F400 3P 400A Mã hàng: CJX2-F400 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F330 3P 330A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F330 3P 330A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F330 3P 330A Mã hàng: CJX2-F330 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F265 3P 265A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F265 3P 265A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F265 3P 265A Mã hàng: CJX2-F265 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F225 3P 225A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F225 3P 225A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F225 3P 225A Mã hàng: CJX2-F225 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F185 3P 185A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F185 3P 185A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F185 3P 185A Mã hàng: CJX2-F185 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F150 3P 150A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F150 3P 150A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F150 3P 150A Mã hàng: CJX2-F150 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Khởi động từ Contactor loại CJX2-F115 3P 115A

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F115 3P 115A

Gọi ngay: 0909.067.950 Ms.Châu

Khởi động từ Contactor loại CJX2-F115 3P 115A Mã hàng: CJX2-F115 Số cực: 3P, 4P Sử dụng cho các động cơ 3 pha Phù hợp tiêu chuẩn IEC 60947-4-1 Dải dòng làm việc từ: 6A đến 800A Điện áp: 36/110/220/380VAC Độ bền điện và tuổi thọ cơ khí cao Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

Tư vấn miễn phí 0909.067.950 Ms.Châu