Bộ nguồn Simatic S7-200

mỗi trang
Thẻ nhớ PLC s7-200 64Kb-6ES7291-8GF23-0XA0

Thẻ nhớ PLC s7-200 64Kb-6ES7291-8GF23-0XA0

Mã hàng: 6ES7291-8GF23-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

814,000 đ
MUA NGAY
Thẻ nhớ PLC s7-200 256Kb-6ES7291-8GH23-0XA0

Thẻ nhớ PLC s7-200 256Kb-6ES7291-8GH23-0XA0

Mã hàng: 6ES7291-8GH23-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,452,000 đ
MUA NGAY
Pin PLC s7-200-6ES7291-8BA20-0XA0

Pin PLC s7-200-6ES7291-8BA20-0XA0

Mã hàng: 6ES7291-8BA20-0XA0 Hãng sản xuất Battery / EEPROM : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

649,000 đ
MUA NGAY
Module PROFIBUS PLC s7-200 EM277-6ES7277-0AA22-0XA0

Module PROFIBUS PLC s7-200 EM277-6ES7277-0AA22-0XA0

Mã hàng: 6ES7253-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

4,323,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7253-1AA22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7253-1AA22-0XA0

Mã hàng: 6ES7253-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

8,591,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7241-1AA22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 khác-6ES7241-1AA22-0XA0

Mã hàng: 6ES7241-1AA22-0XA0 Hãng sản xuất S7-200 Other : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

12,133,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO(CN)-6ES7235-0KD22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 235 4AI/1AO(CN)-6ES7235-0KD22-0XA8

Mã hàng: 6ES7235-0KD22-0XA8 Hãng sản xuất EM 235 AI/AO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,784,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO(CN)-6ES7232-0HB22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 232 2AO(CN)-6ES7232-0HB22-0XA8

Mã hàng: 6ES7232-0HB22-0XA8 Hãng sản xuất EM 232 AO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,102,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-7PD22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-7PD22-0XA8

Mã hàng: 6ES7231-7PD22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,872,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-0HC22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 4AI(CN)-6ES7231-0HC22-0XA8

Mã hàng: 6ES7231-0HC22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,860,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 231 2AI(CN)-6ES7231-7PB22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 231 2AI(CN)-6ES7231-7PB22-0XA8

Mã hàng: 6ES7231-7PB22-0XA8 Hãng sản xuất EM 231 AI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,872,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1PH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1PH22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1PH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,431,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1BH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO(CN)-6ES7223-1BH22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1BH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,266,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1HF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1HF22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1HF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,628,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO(CN)-6ES7223-1BF22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,551,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1PM22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1PM22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1PM22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

8,536,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1BM22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32DI/32DO(CN)-6ES7223-1BM22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

8,206,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO(CN)-6ES7223-1PL22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO(CN)-6ES7223-1PL22-0XA8

Mã hàng: 6ES7223-1PL22-0XA8 Hãng sản xuất EM 223 DI/DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

4,785,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1PH22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1PH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

6,633,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 8DI/8DO-6ES7223-1BH22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1BH22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

6,215,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1HF22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

4,422,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 4DI/4DO-6ES7223-1BF22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1BF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

4,235,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1PM22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1PM22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1PM22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

18,972,800 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1BM22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 32 DI/32 DO-6ES7223-1BM22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1BM22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

18,198,400 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1PL22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1PL22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

13,046,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 223 16DI/16DO-6ES7223-1BL22-0XA0

Mã hàng: 6ES7223-1BL22-0XA0 Hãng sản xuất EM 223 DI/D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

12,045,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1HF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1HF22-0XA8

Mã hàng: 6ES7222-1HF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 222 DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,760,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO(CN)-6ES7222-1BF22-0XA8

Mã hàng: 6ES7222-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 222 DO(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,518,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1HF22-0XA0

Mã hàng: 6ES7222-1HF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

4,774,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1EF22-0XA0

Mã hàng: 6ES7222-1EF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,520,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1BF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 8DO-6ES7222-1BF22-0XA0

Mã hàng: 6ES7222-1BF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

4,136,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1HD22-0XA0

Mã hàng: 6ES7222-1HD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,090,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1BD22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 222 4DO-6ES7222-1BD22-0XA0

Mã hàng: 6ES7222-1BD22-0XA0 Hãng sản xuất EM 222 D0 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,420,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI(CN)-6ES7221-1BF22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI(CN)-6ES7221-1BF22-0XA8

Mã hàng: 6ES7221-1BF22-0XA8 Hãng sản xuất EM 221 DI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,276,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 221 16DI(CN)-6ES7221-1BH22-0XA8

Module Analog PLC s7-200 EM 221 16DI(CN)-6ES7221-1BH22-0XA8

Mã hàng: 6ES7221-1BH22-0XA8 Hãng sản xuất EM 221 DI(CN) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,859,000 đ
MUA NGAY
Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI-6ES7221-1EF22-0XA0

Module Analog PLC s7-200 EM 221 8DI-6ES7221-1EF22-0XA0

Mã hàng: 6ES7221-1EF22-0XA0 Hãng sản xuất EM 221 DI : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,223,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0909 067 950

Sales Support (Ms. Châu)

Sales Support (Ms. Châu) - 0909 067 950

Technical Support

Technical Support - 0932 115 909

Sales Support_Ms. Ngân

Sales Support_Ms. Ngân - 0909219034

Thiết bị điện Omron

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 259
  • Hôm nay 8,384
  • Hôm qua 1,361
  • Trong tuần 8,384
  • Trong tháng 83,217
  • Tổng cộng 410,047

Top

   (0)