Sản phẩm

mỗi trang
Bộ điều khiển khiển tụ bù 6 bước - Model JKF8-6

Bộ điều khiển khiển tụ bù 6 bước - Model JKF8-6

Bộ điều khiển khiển tụ bù 6 bước - Model JKF8-6 Mã hàng: JKF8-6 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,185,000 đ
MUA NGAY
Bộ điều khiển khiển tụ bù 12 bước - Model JKF8-12

Bộ điều khiển khiển tụ bù 12 bước - Model JKF8-12

Bộ điều khiển khiển tụ bù 12 bước - Model JKF8-12 Mã hàng: JKF8-12 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,185,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3

Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3

Tụ bù 60KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-60-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-60-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,657,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3

Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3

Tụ bù 50KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-50-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-50-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,047,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3

Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3

Tụ bù 40KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-40-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-40-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,438,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3

Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3

Tụ bù 30KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-30-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-30-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,829,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3

Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3

Tụ bù 25KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-25-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-25-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,524,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3

Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3

Tụ bù 20KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-20-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-20-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,219,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3

Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3

Tụ bù 15KVA 450V - Model G BZMJ 0.45-15-3 Mã hàng: G BZMJ 0.45-15-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

914,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3

Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3

Tụ bù 60KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-60-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-60-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,657,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3

Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3

Tụ bù 50KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-50-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-50-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

3,047,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3

Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3

Tụ bù 40KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-40-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-40-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,438,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3

Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3

Tụ bù 30KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-30-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-30-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,829,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3

Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3

Tụ bù 25KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-25-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-25-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,524,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3

Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3

Tụ bù 20KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-20-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-20-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,219,000 đ
MUA NGAY
Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3

Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3

Tụ bù 15KVA 415V - Model G BZMJ 0.415-15-3 Mã hàng: G BZMJ 0.415-15-3 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

914,000 đ
MUA NGAY
Biến dòng 1000/5A 1200/5A - Model RCT90

Biến dòng 1000/5A 1200/5A - Model RCT90

Biến dòng 1000/5A 1200/5A - Model RCT90 Mã hàng: RCT90 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

508,000 đ
MUA NGAY
Biến dòng 800/5A - Model RCT60

Biến dòng 800/5A - Model RCT60

Biến dòng 800/5A - Model RCT60 Mã hàng: RCT60 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

470,000 đ
MUA NGAY
Biến dòng 600/5A - Model RCT60

Biến dòng 600/5A - Model RCT60

Biến dòng 600/5A - Model RCT60 Mã hàng: RCT60 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

432,000 đ
MUA NGAY
Biến dòng 400/5A, 500/5A - Model RCT60

Biến dòng 400/5A, 500/5A - Model RCT60

Biến dòng 400/5A, 500/5A - Model RCT60 Mã hàng: RCT60 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

412,000 đ
MUA NGAY
Biến dòng 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A - Model RCT35

Biến dòng 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A - Model RCT35

Biến dòng 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A - Model RCT35 Mã hàng: RCT35 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

288,000 đ
MUA NGAY
Biến dòng 100/5A - Model RCT35

Biến dòng 100/5A - Model RCT35

Biến dòng 100/5A - Model RCT35 Mã hàng: RCT35 Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

384,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-1000VA

Biến áp cách ly - Model NDK-1000VA

Biến áp cách ly - Model NDK-1000VA Mã hàng: NDK-1000VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,954,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-700VA

Biến áp cách ly - Model NDK-700VA

Biến áp cách ly - Model NDK-700VA Mã hàng: NDK-700VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,484,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-500VA

Biến áp cách ly - Model NDK-500VA

Biến áp cách ly - Model NDK-500VA Mã hàng: NDK-500VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,727,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-300VA

Biến áp cách ly - Model NDK-300VA

Biến áp cách ly - Model NDK-300VA Mã hàng: NDK-300VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,343,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-250VA

Biến áp cách ly - Model NDK-250VA

Biến áp cách ly - Model NDK-250VA Mã hàng: NDK-250VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,141,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-200VA

Biến áp cách ly - Model NDK-200VA

Biến áp cách ly - Model NDK-200VA Mã hàng: NDK-200VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

998,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-150VA

Biến áp cách ly - Model NDK-150VA

Biến áp cách ly - Model NDK-150VA Mã hàng: NDK-150VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

825,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-100VA

Biến áp cách ly - Model NDK-100VA

Biến áp cách ly - Model NDK-100VA Mã hàng: NDK-100VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

595,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-50VA

Biến áp cách ly - Model NDK-50VA

Biến áp cách ly - Model NDK-50VA Mã hàng: NDK-50VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

422,000 đ
MUA NGAY
Biến áp cách ly - Model NDK-25VA

Biến áp cách ly - Model NDK-25VA

Biến áp cách ly - Model NDK-25VA Mã hàng: NDK-25VA Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

380,000 đ
MUA NGAY
Bộ khởi động mềm cho động cơ 315kW - Model NJR2-315D *

Bộ khởi động mềm cho động cơ 315kW - Model NJR2-315D *

Bộ khởi động mềm cho động cơ 315kW - Model NJR2-315D * Mã hàng: NJR2-315D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

39,160,000 đ
MUA NGAY
Bộ khởi động mềm cho động cơ 280kW - Model NJR2-280D *

Bộ khởi động mềm cho động cơ 280kW - Model NJR2-280D *

Bộ khởi động mềm cho động cơ 280kW - Model NJR2-280D * Mã hàng: NJR2-280D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

35,610,000 đ
MUA NGAY
Bộ khởi động mềm cho động cơ 250kW - Model NJR2-250D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 250kW - Model NJR2-250D

Bộ khởi động mềm cho động cơ 250kW - Model NJR2-250D Mã hàng: NJR2-250D Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

33,560,000 đ
MUA NGAY
Bộ khởi động mềm cho động cơ 220kW - Model NJR2-220D *

Bộ khởi động mềm cho động cơ 220kW - Model NJR2-220D *

Bộ khởi động mềm cho động cơ 220kW - Model NJR2-220D * Mã hàng: NJR2-220D * Hãng sản xuất: CHINT Xuất xứ: Trung Quốc Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

30,290,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0909 067 950

Sales Support (Ms. Châu)

Sales Support (Ms. Châu) - 0909 067 950

Technical Support

Technical Support - 0932 115 909

Sales Support_Ms. Ngân

Sales Support_Ms. Ngân - 0909219034

Thiết bị điện Omron

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 322
  • Hôm nay 8,146
  • Hôm qua 1,361
  • Trong tuần 8,146
  • Trong tháng 82,979
  • Tổng cộng 409,809

Top

   (0)