Sản phẩm

mỗi trang
Mặt cho 1 thiết bị size S màu trắng-Series Zencelo A - Model A8401S_WE_G19 Call

Mặt cho 1 thiết bị size S màu trắng-Series Zencelo A - Model A8401S_WE_G19

Mặt cho 1 thiết bị size S màu trắng-Series Zencelo A - Model A8401S_WE_G19 Mã hàng: A8401S_WE_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Hộp che phòng thấm nước cho mặt đôi, loại vuông, IP55-Series ESM - Model ET223R_TR Call

Hộp che phòng thấm nước cho mặt đôi, loại vuông, IP55-Series ESM - Model ET223R_TR

Hộp che phòng thấm nước cho mặt đôi, loại vuông, IP55-Series ESM - Model ET223R_TR Mã hàng: ET223R_TR Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Hộp che phòng thấm nước cho mặt đơn, loại vuông, IP55-Series ESM - Model E223R_TR Call

Hộp che phòng thấm nước cho mặt đơn, loại vuông, IP55-Series ESM - Model E223R_TR

Hộp che phòng thấm nước cho mặt đơn, loại vuông, IP55-Series ESM - Model E223R_TR Mã hàng: E223R_TR Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Hộp che phòng thấm nước cho sê ri Concept, màu xám-Series ESM - Model A3223HSMR_GY_G19 Call

Hộp che phòng thấm nước cho sê ri Concept, màu xám-Series ESM - Model A3223HSMR_GY_G19

Hộp che phòng thấm nước cho sê ri Concept, màu xám-Series ESM - Model A3223HSMR_GY_G19 Mã hàng: A3223HSMR_GY_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Hộp che phòng thấm nước cho sê ri S-Flexi-Series ESM - Model F3223HSMR_WE_G19 Call

Hộp che phòng thấm nước cho sê ri S-Flexi-Series ESM - Model F3223HSMR_WE_G19

Hộp che phòng thấm nước cho sê ri S-Flexi-Series ESM - Model F3223HSMR_WE_G19 Mã hàng: F3223HSMR_WE_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Mặt phòng thấm nước cho nút nhấn chuông-Series ESM - Model 31AWP_WE Call

Mặt phòng thấm nước cho nút nhấn chuông-Series ESM - Model 31AWP_WE

Mặt phòng thấm nước cho nút nhấn chuông-Series ESM - Model 31AWP_WE Mã hàng: 31AWP_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Hộp che phòng thấm nước cho mặt series 30-Series ESM - Model 223V Call

Hộp che phòng thấm nước cho mặt series 30-Series ESM - Model 223V

Hộp che phòng thấm nước cho mặt series 30-Series ESM - Model 223V Mã hàng: 223V Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM25 Call

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM25

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM25 Mã hàng: ESM25 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM15 Call

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM15

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 13A có công tắc, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM15 Mã hàng: ESM15 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM32_2_3A Call

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM32_2_3A

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM32_2_3A Mã hàng: ESM32_2_3A Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM31_2_3A Call

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM31_2_3A

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM31_2_3A Mã hàng: ESM31_2_3A Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM34_1_2AR Call

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM34_1_2AR

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM34_1_2AR Mã hàng: ESM34_1_2AR Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM33_1_2AR Call

Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM33_1_2AR

Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM33_1_2AR Mã hàng: ESM33_1_2AR Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM31_1_2AR Call

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM31_1_2AR

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM31_1_2AR Mã hàng: ESM31_1_2AR Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM32_1_2AR Call

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM32_1_2AR

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại-Series ESM - Model ESM32_1_2AR Mã hàng: ESM32_1_2AR Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Ổ điện thoại-Series S-Classic 30 - Model DCV30MNUWT Call

Ổ điện thoại-Series S-Classic 30 - Model DCV30MNUWT

Ổ điện thoại-Series S-Classic 30 - Model DCV30MNUWT Mã hàng: DCV30MNUWT Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Phích cắm 3 chấu 16A có dây nối đất-Series S-Classic 30 - Model U418T_WE Call

Phích cắm 3 chấu 16A có dây nối đất-Series S-Classic 30 - Model U418T_WE

Phích cắm 3 chấu 16A có dây nối đất-Series S-Classic 30 - Model U418T_WE Mã hàng: U418T_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Nút che ốc cho series 30-Series S-Classic 30 - Model 31AVH_2_CO_G19 Call

Nút che ốc cho series 30-Series S-Classic 30 - Model 31AVH_2_CO_G19

Nút che ốc cho series 30-Series S-Classic 30 - Model 31AVH_2_CO_G19 Mã hàng: 31AVH_2_CO_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Đèn báo đỏ-Series S-Classic 30 - Model E32NGN_G19 Call

Đèn báo đỏ-Series S-Classic 30 - Model E32NGN_G19

Đèn báo đỏ-Series S-Classic 30 - Model E32NRD_G19 Mã hàng: E32NGN_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Đèn báo đỏ-Series S-Classic 30 - Model E32NRD_G19 Call

Đèn báo đỏ-Series S-Classic 30 - Model E32NRD_G19

Đèn báo đỏ-Series S-Classic 30 - Model E32NRD_G19 Mã hàng: E32NRD_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc điều chình độ sáng đèn 500W,không ON/OFF-Series S-Classic 30 - Model 32V500M_K_WE Call

Công tắc điều chình độ sáng đèn 500W,không ON/OFF-Series S-Classic 30 - Model 32V500M_K_WE

Công tắc điều chình độ sáng đèn 500W,không ON/OFF-Series S-Classic 30 - Model 32V500M_K_WE Mã hàng: 32V500M_K_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc điều chình tốc độ quạt 400W, không ON/OFF-Series S-Classic 30 - Model 32V400FM_K_WE Call

Công tắc điều chình tốc độ quạt 400W, không ON/OFF-Series S-Classic 30 - Model 32V400FM_K_WE

Công tắc điều chình tốc độ quạt 400W, không ON/OFF-Series S-Classic 30 - Model 32V400FM_K_WE Mã hàng: 32V400FM_K_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ 2 ổ cắm điện thoại-Series S-Classic 30 - Model 3301_2_G19 Call

Bộ 2 ổ cắm điện thoại-Series S-Classic 30 - Model 3301_2_G19

Bộ 2 ổ cắm điện thoại-Series S-Classic 30 - Model 3301_2_G19 Mã hàng: 3301_2_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ 1 ổ cắm điện thoại-Series S-Classic 30 - Model 3301AV1_G19 Call

Bộ 1 ổ cắm điện thoại-Series S-Classic 30 - Model 3301AV1_G19

Bộ 1 ổ cắm điện thoại-Series S-Classic 30 - Model 3301AV1_G19 Mã hàng: 3301AV1_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Ổ cắm mạng cat6-Series S-Classic 30 - Model VDIB17756UWE Call

Ổ cắm mạng cat6-Series S-Classic 30 - Model VDIB17756UWE

Ổ cắm mạng cat6-Series S-Classic 30 - Model VDIB17756UWE Mã hàng: VDIB17756UWE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Ổ cắm mạng cat5e-Series S-Classic 30 - Model ACTRJ30M5ENSUWE Call

Ổ cắm mạng cat5e-Series S-Classic 30 - Model ACTRJ30M5ENSUWE

Ổ cắm mạng cat5e-Series S-Classic 30 - Model ACTRJ30M5ENSUWE Mã hàng: ACTRJ30M5ENSUWE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Ổ điện thoại-Series S-Classic 30 - Model RJ11VM30MJ Call

Ổ điện thoại-Series S-Classic 30 - Model RJ11VM30MJ

Ổ điện thoại-Series S-Classic 30 - Model RJ11VM30MJ Mã hàng: RJ11VM30MJ Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Ổ cắm angten TV-Series S-Classic 30 - Model 30TV75MS_G19 Call

Ổ cắm angten TV-Series S-Classic 30 - Model 30TV75MS_G19

Ổ cắm angten TV-Series S-Classic 30 - Model 30TV75MS_G19 Mã hàng: 30TV75MS_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc chuông 3A, có biểu tượng chuông-Series S-Classic 30 - Model 30MBP2_3J_G19 Call

Công tắc chuông 3A, có biểu tượng chuông-Series S-Classic 30 - Model 30MBP2_3J_G19

Công tắc chuông 3A, có biểu tượng chuông-Series S-Classic 30 - Model 30MBP2_3J_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc đơn 2 cực 20A-Series S-Classic 30 - Model 30MD20_WE Call

Công tắc đơn 2 cực 20A-Series S-Classic 30 - Model 30MD20_WE

Công tắc đơn 2 cực 20A-Series S-Classic 30 - Model 30MD20_WE Mã hàng: 30MD20_WE Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc 2 chiều 35A-Series S-Classic 30 - Model 30M35 Call

Công tắc 2 chiều 35A-Series S-Classic 30 - Model 30M35

Công tắc 2 chiều 35A-Series S-Classic 30 - Model 30M35 Mã hàng: 30M35 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc 2 chiều 10A-Series S-Classic 30 - Model 30M_G19 Call

Công tắc 2 chiều 10A-Series S-Classic 30 - Model 30M_G19

Công tắc 2 chiều 10A-Series S-Classic 30 - Model 30M_G19 Mã hàng: 30M_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Công tắc 1 chiều 16A-Series S-Classic 30 - Model E30_1M_D_G19 Call

Công tắc 1 chiều 16A-Series S-Classic 30 - Model E30_1M_D_G19

Công tắc 1 chiều 16A-Series S-Classic 30 - Model E30_1M_D_G19 Mã hàng: E30_1M_D_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc-Series S-Classic 30 - Model E25UES_G19 Call

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc-Series S-Classic 30 - Model E25UES_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc-Series S-Classic 30 - Model E25UES_G19 Mã hàng: E25UES_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống-Series S-Classic 30 - Model E426UX_G19 Call

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống-Series S-Classic 30 - Model E426UX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu và 1 lỗ trống-Series S-Classic 30 - Model E426UX_G19 Mã hàng: E426UX_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A-Series S-Classic 30 - Model E426UST2CB_G19 Call

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A-Series S-Classic 30 - Model E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A-Series S-Classic 30 - Model E426UST2CB_G19 Mã hàng: E426UST2CB_G19 Hãng sản xuất: Schneider Xuất xứ: Pháp Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0909 067 950

Sales Support (Ms. Châu)

Sales Support (Ms. Châu) - 0909 067 950

Sales Support Ms.Thuy

Sales Support Ms.Thuy - 0901 321 288

Technical Support

Technical Support - 0932 115 909

Sales Support_Ms. Ngân

Sales Support_Ms. Ngân - 0909219034

Thiết bị điện Omron

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 42
  • Hôm nay 251
  • Hôm qua 1,306
  • Trong tuần 251
  • Trong tháng 31,912
  • Tổng cộng 125,211

Top

   (0)