Thiết bị tự động (Siemens)

mỗi trang
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BS07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BS07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BS07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

197,384,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BQ07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BQ07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BQ07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

229,284,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BP07-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BP07-2AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BP07-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

154,979,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BP07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BP07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BP07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

159,489,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BN07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BN07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BN07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

123,893,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BM07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BM07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BM07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

72,677,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BH07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BH07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BH07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

110,132,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BF07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BF07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BF07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

135,377,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BE07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BE07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BE07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

91,641,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BE07-0AV0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BE07-0AV0

Mã hàng: 6AV6381-2BE07-0AV0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

91,641,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BD07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BD07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BD07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

74,536,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BC07-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BC07-2AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BC07-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

47,080,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-2BC07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-2BC07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2BC07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

45,133,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-1BP06-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-1BP06-2AX0

Mã hàng: 6AV6381-1BP06-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

209,268,400 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-1BM06-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-1BM06-2AX0

Mã hàng: 6AV6381-1BM06-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

95,373,300 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-1BE06-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6381-1BE06-2AX0

Mã hàng: 6AV6381-1BE06-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

120,270,700 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-1AB06-2AV4

Phần mềm Win CC-6AV6381-1AB06-2AV4

Mã hàng: 6AV6381-1AB06-2AV4 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

44,805,200 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6381-1AA06-2AV4

Phần mềm Win CC-6AV6381-1AA06-2AV4

Mã hàng: 6AV6381-1AA06-2AV4 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

25,503,500 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6372-1DE04-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6372-1DE04-0AX0

Mã hàng: 6AV6372-1DE04-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

79,846,800 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1DV07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1DV07-0AX0

Mã hàng: 6AV6371-1DV07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng

15,532,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1DQ17-0XX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1DQ17-0XX0

Mã hàng: 6AV6371-1DQ17-0XX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

163,273,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1DQ17-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1DQ17-0AX0

Mã hàng: 6AV6371-1DQ17-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

52,712,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1DH07-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1DH07-2AX0

Mã hàng: 6AV6371-1DH07-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

133,562,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1DH07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1DH07-0AX0

Mã hàng: 6AV6371-1DH07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

137,445,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1CB07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1CB07-0AX0

Mã hàng: 6AV6371-1CB07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

16,533,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1CA07-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1CA07-2AX0

Mã hàng: 6AV6371-1CA07-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

65,395,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1CA07-0AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1CA07-0AX0

Mã hàng: 6AV6371-1CA07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

67,309,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC-6AV6371-1BM06-2AX0

Phần mềm Win CC-6AV6371-1BM06-2AX0

Mã hàng: 6AV6371-1BM06-2AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

23,518,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Runtime-6AV6381-2CB07-0AX0

Phần mềm Win CC Runtime-6AV6381-2CB07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2CB07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

69,212,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Runtime-6AV6381-2CA07-0AX0

Phần mềm Win CC Runtime-6AV6381-2CA07-0AX0

Mã hàng: 6AV6381-2CA07-0AX0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

46,134,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Runtime-6AV6381-2CA07-0AV0

Phần mềm Win CC Runtime-6AV6381-2CA07-0AV0

Mã hàng: 6AV6381-2CA07-0AV0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

46,134,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Flexible-6AV6618-7ED01-3AB0

Phần mềm Win CC Flexible-6AV6618-7ED01-3AB0

Mã hàng: 6AV6618-7ED01-3AB0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

6,204,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Flexible-6AV6618-7BD01-3AB0

Phần mềm Win CC Flexible-6AV6618-7BD01-3AB0

Mã hàng: 6AV6618-7BD01-3AB0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

11,209,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Flexible-6AV6618-7BB01-3AB0

Phần mềm Win CC Flexible-6AV6618-7BB01-3AB0

Mã hàng: 6AV6618-7BB01-3AB0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

7,425,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Flexible-6AV6613-1FA51-3CA0

Phần mềm Win CC Flexible-6AV6613-1FA51-3CA0

Mã hàng: 6AV6613-1FA51-3CA0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

50,226,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Win CC Flexible-6AV6613-1DA51-3CA0

Phần mềm Win CC Flexible-6AV6613-1DA51-3CA0

Mã hàng: 6AV6613-1DA51-3CA0 Hãng sản xuất WIN CC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

32,593,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0909 067 950

Sales Support (Ms. Châu)

Sales Support (Ms. Châu) - 0909 067 950

Technical Support

Technical Support - 0932 115 909

Sales Support_Ms. Ngân

Sales Support_Ms. Ngân - 0909219034

Thiết bị điện Omron

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 259
  • Hôm nay 8,447
  • Hôm qua 1,361
  • Trong tuần 8,447
  • Trong tháng 83,280
  • Tổng cộng 410,110

Top

   (0)