Bộ nguồn Simatic S7-400

mỗi trang
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7401-1DA01-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7401-1DA01-0AA0

Mã hàng: 6ES7401-1DA01-0AA0 Hãng sản xuất CR3 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

8,360,000 đ
MUA NGAY
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA10-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA10-0AA0

Mã hàng: 6ES7400-2JA10-0AA0 Hãng sản xuất UR2-H RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

26,532,000 đ
MUA NGAY
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA00-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-2JA00-0AA0

Mã hàng: 6ES7400-2JA00-0AA0 Hãng sản xuất UR2-H RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

18,601,000 đ
MUA NGAY
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1TA01- 0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1TA01- 0AA0

Mã hàng: 6ES7400-1TA01- 0AA0 Hãng sản xuất UR1 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

18,964,000 đ
MUA NGAY
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA11-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA11-0AA0

Mã hàng: 6ES7400-1JA11-0AA0 Hãng sản xuất UR2 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

13,893,000 đ
MUA NGAY
Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA01-0AA0

Thanh Rack PLC s7-400-6ES7400-1JA01-0AA0

Mã hàng: 6ES7400-1JA01-0AA0 Hãng sản xuất UR2 RACK : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

9,779,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM432 AO-6ES7432-1HF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM432 AO-6ES7432-1HF00-0AB0

Mã hàng: 6ES7432-1HF00-0AB0 Hãng sản xuất SM432 AO : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

21,824,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7QH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7QH00-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-7QH00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

43,747,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF10-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF10-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-7KF10-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

20,471,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-7KF00-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-7KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

54,747,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF20-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF20-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-1KF20-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

32,802,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF10-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF10-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-1KF10-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

21,043,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF00-0AB0

Module PLC s7-400 SM431 AI-6ES7431-1KF00-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-1KF00-0AB0 Hãng sản xuất SM431 AI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

13,992,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7431-0HH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7431-0HH00-0AB0

Mã hàng: 6ES7431-0HH00-0AB0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

18,700,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-7BL00-0AB0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-7BL00-0AB0

Mã hàng: 6ES7422-7BL00-0AB0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

20,240,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1HH00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1HH00-0AA0

Mã hàng: 6ES7422-1HH00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

12,287,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1FH00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1FH00-0AA0

Mã hàng: 6ES7422-1FH00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

11,605,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BL00-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BL00-0AA0

Mã hàng: 6ES7422-1BL00-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

9,757,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BH11-0AA0

Module PLC s7-400 SM422 D0-6ES7422-1BH11-0AA0

Mã hàng: 6ES7422-1BH11-0AA0 Hãng sản xuất SM422 D0 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

7,744,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7DH00-0AB0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7DH00-0AB0

Mã hàng: 6ES7421-7DH00-0AB0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

8,030,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7BH01-0AB0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-7BH01-0AB0

Mã hàng: 6ES7421-7BH01-0AB0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

12,430,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1FH20-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1FH20-0AA0

Mã hàng: 6ES7421-1FH20-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

7,293,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1EL00-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1EL00-0AA0

Mã hàng: 6ES7421-1EL00-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

13,332,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1BL01-0AA0

Module PLC s7-400 SM421 DI-6ES7421-1BL01-0AA0

Mã hàng: 6ES7421-1BL01-0AA0 Hãng sản xuất SM421 DI : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

6,611,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA01-0AA0

Mã hàng: 6ES7461-3AA01-0AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

14,157,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA00-7AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-3AA00-7AA0

Mã hàng: 6ES7461-3AA00-7AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,782,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-1BA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM461-6ES7461-1BA01-0AA0

Mã hàng: 6ES7461-1BA01-0AA0 Hãng sản xuất IM461 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

10,010,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM460-6ES7461-0AA01-0AA0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7461-0AA01-0AA0

Mã hàng: 6ES7461-0AA01-0AA0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

10,659,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-3AA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-3AA01-0AB0

Mã hàng: 6ES7460-3AA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

14,157,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-1BA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-1BA01-0AB0

Mã hàng: 6ES7460-1BA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

9,119,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-0AA01-0AB0

Module PLC s7-400 IM460-6ES7460-0AA01-0AB0

Mã hàng: 6ES7460-0AA01-0AB0 Hãng sản xuất IM460 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

10,659,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 FM 451-6ES7451-3AL00-0AE0

Module PLC s7-400 FM 451-6ES7451-3AL00-0AE0

Mã hàng: 6ES7451-3AL00-0AE0 Hãng sản xuất FM 451 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

30,602,000 đ
MUA NGAY
Module PLC s7-400 FM 450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

Module PLC s7-400 FM 450-1-6ES7450-1AP01-0AE0

Mã hàng: 6ES7450-1AP01-0AE0 Hãng sản xuất FM 450-1 : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

15,884,000 đ
MUA NGAY
Front connector PLC s7-400-6ES7492-1BL00-0AA0

Front connector PLC s7-400-6ES7492-1BL00-0AA0

Mã hàng: 6ES7492-1BL00-0AA0 Hãng sản xuất FRONT CONNECTOR : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

792,000 đ
MUA NGAY
Front connector PLC s7-400-6ES7492-1AL00-0AA0

Front connector PLC s7-400-6ES7492-1AL00-0AA0

Mã hàng: 6ES7492-1AL00-0AA0 Hãng sản xuất FRONT CONNECTOR : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

825,000 đ
MUA NGAY
Cáp kết nối PLC s7-403-6ES7468-1DB00-0AA0

Cáp kết nối PLC s7-403-6ES7468-1DB00-0AA0

Mã hàng: 6ES7468-1DB00-0AA0 Hãng sản xuất IM CABLE : Siemens Xuất xứ: Hungary – HU Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

28,633,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0909 067 950

Sales Support (Ms. Châu)

Sales Support (Ms. Châu) - 0909 067 950

Technical Support

Technical Support - 0932 115 909

Sales Support_Ms. Ngân

Sales Support_Ms. Ngân - 0909219034

Thiết bị điện Omron

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 313
  • Hôm nay 8,097
  • Hôm qua 1,361
  • Trong tuần 8,097
  • Trong tháng 82,930
  • Tổng cộng 409,760

Top

   (0)