Logo

mỗi trang
Phần mềm Update Logo V7-6ED1058-0CA02-0YE1

Phần mềm Update Logo V7-6ED1058-0CA02-0YE1

Mã hàng: 6ED1058-0CA02-0YE1 Hãng sản xuất LOGO! SOFT : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

330,000 đ
MUA NGAY
Phần mềm Logo V7-6ED1058-0BA02-0YA1

Phần mềm Logo V7-6ED1058-0BA02-0YA1

Mã hàng: 6ED1058-0BA02-0YA1 Hãng sản xuất LOGO! SOFT : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

836,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM8 24 4 DI/4 DO-6ED1055-1HB00-0BA0

Module Logo DM8 24 4 DI/4 DO-6ED1055-1HB00-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-1HB00-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! DM8 24R : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

990,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM8 24 4 DI/4 DO-6ED1055-1CB00-0BA0

Module Logo DM8 24 4 DI/4 DO-6ED1055-1CB00-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-1CB00-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! DM8 24 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

913,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM8 23 4 DI/4 DO-6ED1055-1FB00-0BA1

Module Logo DM8 23 4 DI/4 DO-6ED1055-1FB00-0BA1

Mã hàng: 6ED1055-1FB00-0BA1 Hãng sản xuất LOGO! DM8 230R : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

990,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM8 12 4 DI/4 DO-6ED1055-1MB00-0BA1

Module Logo DM8 12 4 DI/4 DO-6ED1055-1MB00-0BA1

Mã hàng: 6ED1055-1MB00-0BA1 Hãng sản xuất LOGO! DM8 12/24R : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

990,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM16 24R 8DI/8 DO-6ED1055-1NB10-0BA0

Module Logo DM16 24R 8DI/8 DO-6ED1055-1NB10-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-1NB10-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! DM16 24R : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,595,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM16 24 8DI/8 DO-6ED1055-1CB10-0BA0

Module Logo DM16 24 8DI/8 DO-6ED1055-1CB10-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-1CB10-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! DM16 24 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,474,000 đ
MUA NGAY
Module Logo DM16 230R 8DI/8 DO-6ED1055-1FB10-0BA0

Module Logo DM16 230R 8DI/8 DO-6ED1055-1FB10-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-1FB10-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! DM16 230R : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,595,000 đ
MUA NGAY
Module Logo AM2-6ED1055-1MA00-0BA0

Module Logo AM2-6ED1055-1MA00-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-1MA00-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! AM2 : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,177,000 đ
MUA NGAY
Module Logo AM2 AQ-6ED1055-1MM00-0BA1

Module Logo AM2 AQ-6ED1055-1MM00-0BA1

Mã hàng: 6ED1055-1MM00-0BA1 Hãng sản xuất LOGO! AM2 AQ : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,727,000 đ
MUA NGAY
Module Logo AM2 RTD-6ED1055-1MD00-0BA1

Module Logo AM2 RTD-6ED1055-1MD00-0BA1

Mã hàng: 6ED1055-1MD00-0BA1 Hãng sản xuất LOGO! AM2 RTD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,441,000 đ
MUA NGAY
Màn hình Logo TD-6ED1055-4MH00-0BA0

Màn hình Logo TD-6ED1055-4MH00-0BA0

Mã hàng: 6ED1055-4MH00-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! TD : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

2,079,000 đ
MUA NGAY
Cáp Logo cổng USB-6ED1057-1AA01-0BA0

Cáp Logo cổng USB-6ED1057-1AA01-0BA0

Mã hàng: 6ED1057-1AA01-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! USB : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,155,000 đ
MUA NGAY
Cáp Logo cổng COM-6ED1057-1AA00-0BA0

Cáp Logo cổng COM-6ED1057-1AA00-0BA0

Mã hàng: 6ED1057-1AA00-0BA0 Hãng sản xuất LOGO! PC : Siemens Xuất xứ: Đức – DE Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,155,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 24RCO-6ED1052-2HB00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 24RCO-6ED1052-2HB00-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-2HB00-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 24RCO (AC) : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,441,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 24RC-6ED1052-1HB00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 24RC-6ED1052-1HB00-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-1HB00-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 24RC : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,815,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 24CO-6ED1052-2CC01-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 24CO-6ED1052-2CC01-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-2CC01-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 24CO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,375,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 24C-6ED1052-1CC01-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 24C-6ED1052-1CC01-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-1CC01-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 24C : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,595,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 230RCO-6ED1052-2FB00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 230RCO-6ED1052-2FB00-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-2FB00-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 230RCO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,474,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 230RC-6ED1052-1FB00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 230RC-6ED1052-1FB00-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-1FB00-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 230RC : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,859,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-2MD00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-2MD00-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-2MD00-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 12/24RCO : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,441,000 đ
MUA NGAY
Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-1MD00-0BA6

Bộ lập trình PLC Logo 12/24R-6ED1052-1MD00-0BA6

Mã hàng: 6ED1052-1MD00-0BA6 Hãng sản xuất LOGO! 12/24RC : Siemens Xuất xứ: Trung Quốc – CN Vận chuyển: miễn phí. Bảo hành: bảo hành 12 tháng do lỗi nhà sản xuất. Đổi trả hàng: đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

1,815,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0909 067 950

Sales Support (Ms. Châu)

Sales Support (Ms. Châu) - 0909 067 950

Technical Support

Technical Support - 0932 115 909

Sales Support_Ms. Ngân

Sales Support_Ms. Ngân - 0909219034

Thiết bị điện Omron

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 357
  • Hôm nay 8,267
  • Hôm qua 1,361
  • Trong tuần 8,267
  • Trong tháng 83,100
  • Tổng cộng 409,930

Top

   (0)